Przetarg nieograniczony

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Najczęściej spotykaną formą przetargu jest właśnie ten nieograniczony. Każdy zainteresowany przetargiem podmiot może składać gotowe oferty. Nie ma żadnych ograniczeń, konkursów czy wybierania konkretnych firm jak w przypadku przetargi ograniczonego. Podmiot, który podchodzi do przetargu ustala cenę jaką może dać albo, za jaką może wykonać dane zlecenie. Jeśli będzie miał szczęście to zostanie wybrany i będzie mógł spokojnie takie zlecenie realizować. Przetargi są bardzo popularne i niestety wiążą się z nimi niechlubne historie. Zwłaszcza, jeśli przetarg jest ograniczony to można trochę pokombinować jak się zna kogoś, kto będzie robił weryfikację. Tak już jest tam gdzie są pieniądze i nic się nie poradzi.

Aukcja

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Tego słowa nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć. Każdy, kto kupował coś za pośrednictwem aukcji internetowych wie, jakie panują zasady. Osoba, która wystawia przedmiot chce żeby osiągnął on jak najwyższą cenę. Bywa też tak, że przedmiot puszczany jest od złotówki, bo nie wiadomo ile powinien kosztować. Bywają też aukcje, na których ustalona jest cena minimalna i może uczestniczyć w licytacji tysiąc osób, ale jeśli nie będzie osiągnięte to minimum to właściciel przedmiotu nie musi go sprzedawać. Aukcje stały się bardzo popularne w ciągu ostatnich kilku lat. Można za ich pomocą kupić ciekawe rzeczy za bardzo rozsądną cenę. Każdy na aukcjach znajdzie coś ciekawego dla siebie, co będzie warto kupić.

Przetarg ograniczony

Nie jest łatwo dostać zlecenie, jeśli jest organizowany przetarg ograniczony. Do przetargu mogą stanąć tylko i wyłącznie firmy, które spełniają warunki. Składają oni swoje oferty, a druga strona wnikliwie wszystko sprawdza. Dopiero po takiej dogłębnej weryfikacji wybieranych jest kilka firm, które będą mogły uczestniczyć w takim przetargu. Wtedy mogą one złożyć konkretne oferty, które będą brane pod uwagę. Jak widać sprawa jest bardzo poważna i nigdy nie wiadomo, dlaczego oferta została odrzucona i co jest z nią nie tak. Najważniejsze to wygrać przetarg i wywiązać się z umowy. Nie zawsze jest to łatwe do zrobienia zwłaszcza, jeśli jest coś budowane. Koszty potrafią wzrosnąć i później jest z tego tylko problem.

Zamówienia publiczne

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Zamówienia publiczne to nic innego jak bardzo istotny element finansów publicznych. Obejmuje on szczegółowe rozwiązania w sferze procedur wydawania i rozporządzania środkami publicznymi. Chodzi tu więc o określenie sposobów wytypowania wykonawców oraz oczywiście, zasad podpisywania umów. Często wszelkie tego typu procedury zamykają w obrębie rozmaitych form przetargów. Oczywiście w polskich prawie istnieją dokładne przepisy określające zasady udzielania zamówień publicznych. Niemniej jednak, często w telewizji, w prasie czy w Internecie słyszymy o rozmaitych nadużyciach i łamaniu tego typu ustaw. Środki często bywają rozdysponowane poza przetargami, czyli w zasadzie poza prawem i przepisami.

Konkurs

Urzędy ogłaszają konkursy na najlepszą ofertę na zagospodarowanie przestrzenne czy coś związane z zabudową. Firma, która stanie do konkursu po wygraniu będzie miała wyłączność na taki projekt. Po za tym dostanie za niego nagrodę. Jak widać nie jest łatwo w naszym kraju połapać się w tych wszystkich przetargach. Zwykłemu człowiekowi wydaje się to bardzo proste, ale takie niestety nie jest. Wszystkie przetargi poparte są specjalnymi ustawami, które muszą być przestrzegane i nic nie można na to poradzić. Do konkursy może stanąć każdy, kto spełnia określone warunki. Najważniejsze to wygrać taki konkurs i zacząć zarabiać na nowym projekcie, który będzie realizowany. Wiele firm decyduje się na taką formę przetargu.

 

Urzędy a obsługa klientów

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

W dzisiejszych czasach wiele rzeczy nieustannie idzie naprzód. Niemniej jednak na pewno nie można tego odnieść do co niektórych urzędów. Z jednej strony mówi się, że dziś już funkcjonują one znacznie sprawniej niż jeszcze kilka lat temu, z drugiej zaś w dalszym ciągu załatwienie czegokolwiek zajmuje nam połowę dnia. Nieraz można odnieść wrażenie, że zmiany w poszczególnych urzędach dotyczyły tylko remontów oraz postawienia maszyny, która drukuje numerki do poszczególnych wydziałów. Jednak maszyna ta często bywa niewłaściwie użytkowana przez klientów, gdyż poszczególne działy i sprawy nie są ogół dokładnie wyszczególnione i oznaczone. Pocieszający jest jedynie fakt, że dziś już w niektórych miejscach dba się o odpowiedni standard obsługi klienta.

Urzędy

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

W dzisiejszych czasach wizyta w urzędach nie kojarzy się na ogół z niczym przyjemnym. W zasadzie, nie ma się czemu dziwić, skoro z każdej strony otacza nas biurokracja. Wchodząc do dowolnego urzędu na ogół spotykamy się z niekończącymi się kolejkami i mało tego, niejasne jest nawet to, do którego stanowiska dana kolejna prowadzi. Często stojąc już dłuższą chwilę w określonej kolejce, dowiadujemy się, że powinniśmy pójść piętro wyżej, gdyż akurat takie sprawa załatwia się gdzie indziej. Oczywiście kiedy przyjdzie już nasza kolej, to jesteśmy niezbyt uprzejmie traktowani, a efekt jest taki, że niczego nie udaje się nam załatwić z powodu braku jakiegoś mniej określonego dokumentu. Pomimo tego, że wiele rzeczy się zmienia, to o urzędach niestety nie można tego powiedzieć.

Zamówienia publiczne a zabezpieczenie wykonania umowy.

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy to jeden z istotnych wymogów, przy zawieraniu umów o zamówienia publiczne. W jaki sposób skorzystać z takiego rodzaju zabezpieczenia ? Czy warto żądać wniesienia takiego zabezpieczenia do zawieranej umowy?

Zamawiający może żądać wniesienia należytego zabezpieczenia wykonania umowy i musi to zrobić przed zawarciem umowy. Zabezpieczenie takie może być w formie pieniężnej bądź też w innej postaci, na przykład gwarancji bankowej. Zabezpieczenie wnosi się aby zabezpieczyć roszczenia, jakie mogłyby nastąpić, gdyby wykonawca nie wywiązał się należycie z wykonania umowy. Jest to więc niezwykle istotna kwestia, która może zapewnić bezpieczeństwo w postępowaniu o zamówienia publiczne. Natomiast jeżeli chodzi o zwrot tego zabezpieczenia, to jest określone, że zabezpieczenie pieniężne należy zwrócić w ciągu 30 dni od wykonania zamówienia a szybciej, bo 15 dni w przypadku zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można porównać do kaucji, która chroni interesy jednej ze stron. Jest ona przekazywana zamawiającemu przez wykonawcę i zabezpiecza ewentualne roszczenia, które mogą się pojawić w związku z realizacją umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamówienia publiczne i zasady ich udzielania.

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Zamówienia publiczne powinny być realizowane w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych. Jest to ustawa, dzięki której cały proces realizacji zamówienia publicznego powinien przebiegać prawidłowo, czyli zgodnie z tą ustawą. Jednakże, przy udzielaniu zamówień publicznych należy również kierować się pewnymi zasadami, dzięki czemu zostanie zapewniony bezproblemowy przebieg tego postępowania.

Zasady te są bardzo istotne i mają duży wpływ na przebieg i realizację zamówienia. Jedną z nich jest traktowanie równo wszystkich wykonawców, co w praktyce oznacza, że każdy wykonawca ma postawione takie same warunki czy też wymogi w realizacji zamówienia. Ważną zasadą jest też jawność postępowania w zamówieniach publicznych, co oznacza że każda osoba zainteresowana może mieć zapewniony wgląd do informacji, po za wyjątkami kiedy to przedsiębiorca mógł zastrzec informacje stanowiące tajemnice danej firmy. Niezwykle istotne przy zamówieniach jest zachowanie formy pisemnej, gdyż sam przebieg postępowania powinien zostać utrwalony za pomocą protokołu.

Te kilka zasad, które są wymienione powyżej ma duże znaczenie w przebiegu zapytania i realizacji zamówienia publicznego. Warto jest zastosować się do tych zasad, gdyż dzięki temu proces zamówienia publicznego pozostanie niezakłócony.

Czy warto studiować zamówienia publiczne ?

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych zyskują na popularności. Dzięki nim absolwenci zyskują przygotowanie do wykonywania zawodu specjalisty zamówień publicznych. Jest to zawód pożądany a rynek w tym zakresie jest jeszcze nieprzesycony. Po ukończeniu tego kierunku można szukać pracy w administracji rządowej i nie tylko.

Absolwent tego kierunku studiów nabędzie przygotowanie z zakresu udzielania oraz uzyskiwania zamówień publicznych. Zdobędzie również przygotowanie z zakresu uruchamiania procedur związanych z zamówieniami. Student zapozna się także z normami z zakresu prawa cywilnego oraz administracyjnego. Wiedza nabyta podczas studiów pozwoli na sprawne poruszanie się w świecie zamówień publicznych.

Czy warto studiować ten kierunek? Czy po tym kierunku łatwo będzie znaleźć zatrudnienie? Z całą pewnością tak. Zamówienia publiczne są ciekawym kierunkiem studiów, dającym możliwość rozwoju oraz zdobycia satysfakcjonującej pracy. Rynek zamówień publicznych na dzień dzisiejszy jest ważnym sektorem gospodarki, który stale się rozwija, tak więc studia z tego zakresu mogą przynieść wiele korzyści w postaci zdobytej wiedzy oraz stabilnej pracy. Warto więc zainteresować się tym kierunkiem.

Prawo opcji w zamówieniach publicznych.

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Zamówienia publiczne są elementem finansów publicznych. Zawierają różne procedury, które regulują sposób i formy zawierania umów między zlecającymi a wykonawcami. W niektórych przypadkach należy zastosować prawo opcji. Prawo opcji pozwala zamawiającemu do rozszerzenia zamówienia podstawowego o dodatkowe zamówienie opcjonalne. Prawo opcji może być stosowane nie tylko w przetargach nieograniczonych oraz ograniczonych ale również może być stosowane we wszystkich typach postępowań.

Prawo opcji może być korzystne z punktu widzenia zamawiającego, gdyż ma on możliwość zaciągnięcia zobowiązania w ramach zamówienia podstawowego. Może on rozszerzyć zamówienie podstawowe o pewne usługi, jednakże za każdym razem zmiana ta musi być zgodna z zamówieniem podstawowym. Innymi słowy prawo opcji zakłada, że zamawiający określa minimalny poziom zamówienia, który bezwzględnie zostanie zrealizowany oraz określa dodatkowy zakres, który może ale nie musi być zrealizowany po wykonaniu zamówienia podstawowego.

Prawo opcji, choć jest to bardzo elastyczna forma realizowania zamówień publicznych, nie jest instytucją zbyt rozpowszechnioną. Zamówienia publiczne są jednak szybko rozwijającym się elementem finansów publicznych a w niektórych przypadkach zastosowanie prawa opcji może przynieść korzyści.

Zamówienia publiczne przedkomercyjne.

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Zamówienia przedkomercyjne to nowe podejście do zamówień publicznych. Jest to z całą pewnością innowacja utworzona po to, by pewne obszary, w których brakuje rozwiązań możliwych do komercjalizacji, mogły również korzystać z zamówień publicznych. W ramach zamówienia przedkomercyjnego, zamawiający finansuje po części rozwój danego produktu, oraz kształtuje nowe technologie z wykonawcami.

Sam proces zamówień przedkomercyjnych w sektorze zamówień publicznych jest swoistą innowacją, która stwarza korzystne warunki dla wykonawców jaki i zamawiających. Następuje również stymulacja innowacji, co bardzo korzystnie wpływa na cały proces zamówień. Co ważne, przy zamówieniach przedkomercyjnych jest możliwe zachowanie praw własności do wytworzonej przez wykonawcę technologii. Wyróżnia je jeszcze zakres zamówienia, który odnosi się wyłącznie do usług badawczo- rozwojowych oraz stosowanie podziału ryzyka i korzyści. Natomiast udzielanie takiego zamówienia wyklucza całkowicie pomoc państwa i opiera się na konkurencyjnych zasadach.

Zamówienia przedkomercyjne to innowacja, która przynosi wiele korzyści zlecającemu i wykonawcy. Jest warta rozważenia i zastosowania na obszarach, które tego wymagają lub na których nie ma innych możliwości realizacji zamówień.

Praca w zamówieniach publicznych.

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Zamówienia publiczne są formą umowy płatnej zawartej pomiędzy zlecającym a wykonującym. W ostatnim czasie sporo ofert pracy dotyczy zatrudnienia w ramach pracy przy zamówieniach publicznych. Jakie obowiązki posiada osoba zatrudniona na takim stanowisku i czy warto starać się o taki rodzaj zatrudnienia ?

Osoba zatrudniona na takim stanowisku to Specjalista ds. zamówień publicznych. Z całą pewnością musi znać prawo zamówień publicznych i dokumentów powiązanych ściśle z tą ustawą oraz musi posiadać wiedzę związaną z zasadami sporządzania dokumentacji przetargowej. Specjalista ds. zamówień publicznych w ramach swoich obowiązków będzie odpowiedzialny za monitorowanie informacji o zgłoszonych przetargach, aktualizowanie bazy przetargowej, kompletowanie dokumentów i weryfikacja ofert. Następnie osoba taka musi rzetelnie wywiązywać się z realizacji zadań związanych z całą procedurą przetargu oraz monitorować rezultaty postępowania przetargowego.

Praca jako Specjalista ds. zamówień publicznych może być ciekawą pracą, wymagającą dużego zaangażowania i odpowiedzialności. Na pewno daje duże możliwości rozwoju osobie, która zajmuje się zamówieniami publicznymi, a co za tym idzie zwiększa atrakcyjność danej osoby na rynku pracy.

Przetargi w zamówieniach publicznych.

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Zamówienia publiczne i przetargi to pojęcia, które są ze sobą ściśle powiązane. Często słyszy się o przetargach nieograniczonych i o przetargach ograniczonych, jednakże zawsze żeby doszło do przetargu, konieczne jest spełnienie zawartych w ustawie o zamówieniach publicznych przesłanek.

Przetargi w zamówieniach publicznych to nic innego jak płatna umowa, w ramach to której inwestor zawiera porozumienie z wykonawcą na wykonawstwo bądź usługę czy też dostawę. Takie przetargi są ściśle nadzorowane i kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Taka ścisła kontrola jest potrzebna, by każde zamówienie publiczne i każdy przetarg był realizowany zgodnie z literą prawa. Ważne jest też to, że każde zamówienie publiczne jest nadzorowane przez obserwatora zewnętrznego, natomiast na organizatora przetargu jest nałożony obowiązek, by opublikowała w powszechnie dostępnej prasie informacje o prowadzonym przetargu.

Prawo zamówień publicznych szczegółowo reguluje podstawowe zasady realizowania przetargów. Nakłada to szczególne i niezmienne obowiązki, zarówno na organizatora przetargu, jak i na jego wykonawcę. Pozwala to również na zachowanie przejrzystości w ramach przetargu w zamówieniach publicznych.

Czym jest ustawa o zamówieniach publicznych?

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Zamówienia publiczne są niezwykle istotnym elementem rozwoju naszej gospodarki. Szczegółowe zasady w sprawie ich udzielania są regulowane przez odpowiednią ustawę. Czym ona jest i po co jest nam potrzebna ?

Ustawa dotycząca zamówień publicznych, została zastąpiona przez Prawo Zamówień Publicznych w 2004 r. Zawiera ono szczegółowe przepisy, które powinny stosować podmioty, nabywające różne usługi. Jedną z takich regulacji jest możliwość składania zamówień w trybie przetargu nieograniczonego jak i ograniczonego. Oczywiście istnieją jeszcze inne możliwości takie jak: negocjacja z ogłoszeniem czy też licytacja drogą elektroniczną. Oczywiście można korzystać jeszcze z innych trybów opisanych w ustawie, jeżeli są one z punktu widzenia wykonawcy najkorzystniejsze.

Ustawa o zamówieniach publicznych i prawo zamówień publicznych to po prostu zapis najistotniejszych reguł, jakimi należy kierować się przy udzielaniu zamówień publicznych. Najważniejsze jednak jest to, że przy zamówieniach publicznych obowiązują jednakowe reguły przy ich udzielaniu a zasady ich udzielania są jasno sprecyzowane w tejże ustawie. Pozwala to na obiektywną realizację przetargów, które to z kolei są nieodłączną częścią zamówień publicznych.

Czym jest Urząd zamówień publicznych ?

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Urząd Zamówień Publicznych został powołany w wyniku ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10. 06. 1994 r.. Urząd Zamówień Publicznych reguluje wszelkie kwestie związane z zamówieniami publicznymi.

Centralnym organem administracji rządowej jest prezes Urzędu, który stoi na jego czele a z kolei jego działania są kontrolowane przez Prezesa Rady Ministrów.
Jeżeli chodzi o kwestie związane z doradztwem i opiniowaniem, to tym zajmuje się Rada Zamówień Publicznych, nad którą pieczę sprawuje również i w tym przypadku Prezes Rady Ministrów, poprzez między innymi powoływanie i odwoływanie jej członków oraz nadzorowanie wszelkich działań.
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych zajmuje się głównie opracowywaniem projektów aktów normatywnych, wydawaniem Biuletynu Zamówień Publicznych, dokonywaniem kontroli przy udzielaniu zamówień czy też współpracą międzynarodową. Dochody oraz wydatki Urzędu Zamówień Publicznych pochodzą z budżetu państwa i przede wszystkim ze środków jakie są ponoszone przy postępowaniu odwoławczym przy udzielaniu zamówienia publicznego.

Zamówienia publiczne są bardzo ważnym elementem finansów publicznych a sposób ich udzielania jest konkretnie określony poprzez ustawę. Ustawę tą realizuje w swojej codziennej działalności Urząd Zamówień Publicznych.

Czym są zamówienia publiczne?

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Zamówienia publiczne to w ostatnim czasie bardzo rozpowszechniony termin, którym posługują się firmy i przedsiębiorstwa. Stanowią one jeden z elementów finansów publicznych i zawierają szczegółowe rozwiązania, które regulują procedury wydatkowania publicznych środków finansowych. Z kolei regulacja tych procedur dotyczy w szczególności sposobów wyboru wykonawców oraz dokładnych zasad, jakimi powinni się oni kierować przy zawieraniu umów.

Zasady udzielania zamówień publicznych są regulowane poprzez Prawo zamówień publicznych z dnia 29. 01. 2004 r., które to zastąpiło wcześniejszą ustawę, regulującą prawo w tym zakresie. Przepisy o zamówieniach publicznych są stosowane głównie przez podmioty sektora finansów publicznych.
Przy udzielaniu zamówień publicznych trzeba się kierować konkretnymi zasadami. Jest to między innymi zasada równego traktowania wszystkich wykonawców, zasada bezstronności, uczciwej konkurencji oraz zasada jawności i pisemności postępowania. Są to elementarne zasady udzielania zamówień publicznych.

Zamówienia publiczne są niezwykle ważnym elementem finansów publicznych. Zasady ich wydatkowania są jasno i konkretnie określone, co sprawia że przy udzielaniu tychże zamówień, podmioty są zobowiązane do przestrzegania Prawa zamówień publicznych oraz podstawowych zasad.

Małe i duże firmy starają się…

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Małe i duże firmy starają się o pozyskanie nowych zleceń w sektorze zamówień publicznych. Są to projekty, które dotyczą wykonania prac czy dostarczania usług i są one finansowane z budżetu państwa. Ogłoszenia o najbliższych przetargach możemy śledzić w Internecie, a w większości z nich, każda firma może złożyć swoją ofertę. Niektóre przetargi nazywane ograniczonymi, polegają na zapraszaniu wybranych firm do przedstawienia ich planu wykonania i kosztorysu. Najczęściej jednak mamy odczynienia z pierwszą możliwością, że każdy może spróbować swoich sił. Inna forma wyłonienia zleceniodawcy to negocjowanie z ogłoszeniem. Mówimy o nim wtedy, kiedy początkowo nie zostały wyłoniony nikt kto może zrealizować dany projekt, lub kiedy ze względu na charakter zamówienia jego wcześniejsza wycena nie jest możliwa. Okazji do udziału w przetargach jest na prawdę wiele, wystarczy dobrze przemyśleć naszą ofertę, zaproponować dobrą cenę i mieć dobry pomysł na jego wykonanie. Małe firmy z pewnością znajdą takie, których realizacja jest w zasięgu ich ręki. Podsumowując są to projekty, które dotyczą wykonania prac czy dostarczania usług i są one finansowane z budżetu państwa. Przedsiębiorcy starają się o pozyskanie nowych zleceń w sektorze zamówień publicznych.

Wakacje powoli…

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Wakacje powoli dobiegają końca i niedługo uczniowie powrócą do swoich klas lub pójdą do nowych szkół. W okresie wakacyjnym często w wielu placówkach są wykonywane remonty, które mają wpłynąć na komfort naszych pociech oraz walory estetyczne. Malowanie korytarzy, nowe szafki w szatni a może remont łazienek czy sali gimnastycznej, wszystkie te prace należą do sektora zamówień publicznych. Oznacza to, że są finansowane ze środków państwa i znalezienie wykonawcy prac odbywa się na ogół na drodze nieograniczonego przetargu. Oznacza to, że każda firm, która chce się podjąć realizacji tego zadania może złożyć swoją ofertę. Warto jednak dobrze ją przemyśleć, na ogół zostają wybierane firmy, które zaproponowały najkorzystniejszą cenę, wyróżnił je fajny pomysł czy miały krótki termin realizacji. Inne zamówienia dotyczące szkół dotyczą często dostawców artykułów do szkolnych sklepików czy do stołówek. W tego rodzaju zadaniu, szanse wygrania i otrzymania zlecenia mają nawet małe firmy. Wystarczy tylko przeglądnąć dostępne w Internecie przetargi z naszego rejonu lub branży, może akurat znajdziemy coś idealnego dla naszej firmy. Wskazano zatem, że malowanie korytarzy, nowe szafki w szatni a może remont łazienek czy sali gimnastycznej, wszystkie te prace należą do sektora zamówień publicznych.

Place zabaw pojawiają się…

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Place zabaw pojawiają się na każdych nowych osiedlach i często ich wykonanie leży w kwestii dewelopera. Ale także na starszych osiedlach i w pobliskich parkach budowane są nowe, wielobarwne huśtawki, które mają zachęcić dzieci i ich rodziców do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Realizacja takich inwestycji jest często finansowana z funduszy miasta czy państwa, a co za tym idzie z finansów publicznych. Tego rodzaju wykonanie inwestycji określa się mianem zamówienia publicznego. Oznacza to, że zostaje ogłoszony przetarg lub na inne drodze (np. negocjacje z ogłoszeniem, bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytanie o cenę) zostaje wyłoniony wykonawca. Jest kilka kryteriów wyboru firmy, której zadanie zostanie powierzone. Są to przede wszystkim cena, pomysł na wykonanie oraz termin realizacji, czyli kiedy obiekt, w tym przypadku plac zabaw zostanie oddany do użytku. Każde takie przedsięwzięcie jest godne pochwały, a jeżeli choć w niewielkim stopniu przyczyni się to do spędzania czasu na podwórku czy w parku, to zdecydowanie warto. Podsumowując realizacja takich inwestycji jest często finansowana z funduszy miasta czy państwa, a co za tym idzie z finansów publicznych. Tego rodzaju wykonanie inwestycji określa się mianem zamówienia publicznego.

Drogi ekspresowe oraz nowe odcinki…

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Drogi ekspresowe oraz nowe odcinki autostrad to wielomiesięczna a czasem nawet kilku letnie inwestycje, które mają wpłynąć na nasz komfort podróżowania oraz bezpieczeństwo na drogach. Wiele przetargów z sektora zamówień publicznych, czyli takich które są realizowane z budżetu państwa dotyczy właśnie tego tematu. Przeglądają przykładowe przetargi, które już trwają albo wkrótce się rozpoczną nie brakuje wśród nich tych choćby dotyczących zwiększenia bezpieczeństwa a danym odcinku dróg, remontu nawierzchni czy budowy dróg i obwodnic. Firmy, które są odpowiedzialne za realizację tych projektów zostają wyłonione na drodze konkursu. W większości przetargów może wziąć udział każda firma. czynnikiem decydującym jest jednak ich pomysł na realizację danego zadania, cena za wykonanie oraz termin zakończenia prac. Mniejsze firmy z powodzeniem mogą wystartować w konkursie na zagospodarowanie przestrzeni przy drogach czy budowę ścieżek rowerowych. Większe, które mają doświadczenie w budowie dróg oraz profesjonalny sprzęt mogą próbować podjęcia się budowy czy remontu tych największych odcinków w naszym kraju. Podsumowując nowe odcinki autostrad to wielomiesięczna a czasem nawet kilku letnie inwestycje, które mają wpłynąć na nasz komfort podróżowania oraz bezpieczeństwo na drogach. Wiele przetargów z sektora zamówień publicznych, czyli takich które są realizowane z budżetu państwa dotyczy właśnie tego tematu.

Zamówienia publiczne

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Coraz więcej nowych dróg i kilometrów autostrad to marzenie każdego kierowcy. W ostatnich latach w Polsce przybyło wiele nowych odcinków, a drogi które już istnieją są remontowane. Środki na te prace pochodzą z finansów publicznych, czyli ułatwiając z środków budżetu Państwa. Podjęcia realizacji zamówień publicznych może podjąć się każda firma. Weźmy na przykład wspominane wcześniej autostrady. Najpierw zostaje ogłoszony przetarg. Istnieje kilka form takich ogłoszeń, jednak przetarg jest najpopularniejszą z nich. Na drodze konkursu zostaje wyłoniona firma, która wykona te prace za określoną cenę i w określonym terminie. Jeżeli termin nie zostanie utrzymany, możliwe jest zerwanie umowy, wiąże się z tym także brak zapłaty lub tylko jej część. W większości przetargów można brać udział każda firma, wtedy mówimy o nich nieograniczone. Jeżeli natomiast to wybrane firmy są zapraszane do przedstawienia swojej oferty, wtedy mamy do czynienia z przetargiem ograniczonym. Wygranie takiego konkursu na budowę autostrady wiąże się z zapewnieniem pracy na kilkanaście miesięcy oraz z dobrą zapłatą. Najczęściej są do duże firmy, dysponujące zarówno wiedzą jak i doświadczenie w temacie budowy autostrad.

Zamówienia publiczne

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Sektor zamówień publicznych rozwija się coraz prężniej. Liczne remonty i prace, które są prowadzone na terenie kraju mają przyczynić się do lepszych warunków życia i funkcjonowania mieszkańców. Dlatego choćby na przykład powstają nowe place zabaw i parki, remontowane są chodniki czy wymieniane oświetlenie przy drogach. Wykonawców tych prac wybiera się na drodze przetargu i konkursu. To najpopularniejsze formy. Przetarg może być nieograniczony, czyli każdy może złożyć swoją ofertę, lub ograniczone, wtedy wybrane firmy są proszone o przedstawienie ceny czy terminu wykonania oraz innych szczegółów istotnych dla danego zlecenia. Poza tym istnieją inne formy takie jak negocjacje z ogłoszeniem, bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytanie o cenę czy aukcje elektroniczne. Przy wyborze najczęściej decydują takie czynniki jak podana cena za wykonanie usługi czy termin jej realizacji. Ogłoszenie można znaleźć w internecie, są ogólnodostępne dla wszystkich chętnych wykonawców, wystarczy złożyć dobrą ofertę. Podsumowując, dlatego choćby na przykład powstają nowe place zabaw i parki, remontowane są chodniki czy wymieniane oświetlenie przy drogach. Wykonawców tych prac wybiera się na drodze przetargu i konkursu. To najpopularniejsze formy.

Zamówienia publiczne

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Wiele firmy zajmuje się wykonywaniem zleceń z dziedziny zamówień publicznych. Wystarczy zgłosić swoją ofertę w czasie trwającego konkursu i być może to nasza firmy otrzyma kolejne zlecenie. Większość przetargów jest nieograniczonych, czyli każdy ma możliwość złożenia swojej oferty. Nieco inaczej jest w przypadku przetargów ograniczonych. Tam na ogół usługobiorca sam zaprasza wybrane firmy do przedstawienia swoich ofert. Ogłoszenia bez trudu można znaleźć w Internecie. Bez względu na to czy uda nam się dostać zlecenie czy nie, wszyscy uczestnicy przetargu muszą być poinformowani o jego wyniku. Oferty są najczęściej wybierane na postawie najniższej ceny lub takie, które są najkorzystniejsze ekonomicznie. Poza ceną ważny jest także termin wykonania danej pracy czy dostarczenia usługi. Nawet jeśli prowadzimy małą firmę, zawsze warto spróbować swoich sił w konkursie. Znalezienie nadchodzących przetargów z dziedziny, która nas interesuje i złożenie oferty nie zajmą dużo czasu, a wiele możemy na tym zyskać. Podsumowując wystarczy zgłosić swoją ofertę w czasie trwającego konkursu i być może to nasza firmy otrzyma kolejne zlecenie. Większość przetargów jest nieograniczonych, czyli każdy ma możliwość złożenia swojej oferty. Nieco inaczej jest w przypadku przetargów ograniczonych.

Finanse publiczne

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Finanse publiczne to najprościej ujmując zasoby pieniężne danego państwa. Środki te są gromadzone z danin publicznych, majątku publicznego, a także z pieniędzy pochodzących z kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych. Jednym z elementów rozdysponowania tych pieniędzy jest sektor zamówień publicznych. Zlecenie ogłaszane najczęściej drogą przetargu czy konkursu, pozwalają na znalezienie najlepszego wykonawcy czy dostawy danych usług. Warto wyróżnić tutaj dwa pojęcia, czyli przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony. W przypadku tego pierwszego wszyscy, którzy są zainteresowani podjęcia się realizacji zamówienia mogą zgłaszać swoje oferty. Jeśli natomiast mowa o przetargu ograniczonym, wykonawcy są zapraszani do składania ofert lub muszą złożyć wniosek o dopuszczenie do działu. Tu zdecydowanie możemy mówić o większej selekcji. Przykładem zamówienia publicznego są choćby roboty drogowe. Na drodze wspominanego wcześniej przetargu zostanie wyłoniona firma, która zajmie się na przykład położeniem asfaltu na danym odcinku. W umie jest zawarta cena, a także maksymalny czasy wykonania prac. Podsumowując środki te są gromadzone z danin publicznych, majątku publicznego, a także z pieniędzy pochodzących z kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych.

Zamówienia pubiczne

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Zamówienia publiczne to nic innego jak pewna część finansów publicznych, która obejmuje proces ich wydawania. Najczęściej są rozstrzygane na zasadzie przetargu. Jeszcze jaśniej chcąc wytłumaczyć to zagadnienie, można jest określić jako odpłatne zawarcie umowy pomiędzy usługobiorcą w usługodawcą. Umowy te dotyczą takich kwestii jak przetargi na roboty budowlane czy dostarczenie usług. Zasady zamówień publicznych są ściśle uregulowane przez Polskie prawo i więcej szczegółów na ten temat możemy znaleźć w Prawie zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) z 20104 roku. Wyjątkową formą zamówień publicznych są roboty budowlane i usługi, które regulują także inne przepisy. Najpopularniejszą formą wyłonienia firmy, która wykona dane zamówienie jest ogłoszenie przetargu. Są one jawne i powinny odbywać się na zasadzie uczciwej konkurenci, tak aby każda firma mogła zgłosić chęć wykonania pracy czy dostarczenie usługi. Ogłoszenia dotyczące najbliższych i planowanych przetargów można śledzić na stronach internetowych. Podsumowując najczęściej są rozstrzygane na zasadzie przetargu. Jeszcze jaśniej chcąc wytłumaczyć to zagadnienie, można jest określić jako odpłatne zawarcie umowy pomiędzy usługobiorcą w usługodawcą.

Jestem absolwentką

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Witam wszystkich moich czytelników i osoby, które sporadycznie czytają moje posty. Oczywiście zacznę jak zawsze od przedstawienia się, jestem kobietą jak już pewnie zdołaliście się zorientować, szczęśliwą żoną i matką. Tak nie jestem już tą nieopieszałą nastolatką, która pisała o nowych chłopakach i wciąż złamanych sercach. Teraz już jestem ustatkowaną i pełną obaw matką, która jest szczęśliwa z tego co do tej pory osiągnęła. A co jeszcze osiągnęłam oprócz mojej wspaniałej rodziny? Tutaj was pewnie zaskoczę w kończy udało mi się ukończyć studia i to z wyróżnieniem. Obecnie jestem w trakcie poszukiwanie nowej pracy i do tego kończę właśnie studia podyplomowe, dokształcające. Tak już za niedługo zostanę licencjonowaną specjalistą od zamówień publicznych. Pewnie się zastanawiacie dlaczego wybrałam tak nudny zawód? Otóż dla mnie to jest spełnienie marzeń, Sankcjonowanie prawa o zamówieniach publicznych jest bardzo inspirujące. Oparte jest głównie na skrupulatności, której mi nie brakuje. Z natury jestem osobą poukładaną i zawsze staram się dążyć do wyznaczonych celów, dlatego też myślę, że jestem stworzona do tej pracy. Tak więc proszę trzymać za mnie kciuki w poszukiwaniu nowej pracy.

Nasze kursy

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Jesteś osobą rzetelną i wzbudzająca zaufanie. Chcesz pomagać ludziom i stać obok litery prawa? Oczywiście jesteśmy społeczeństwem, które chce być pomocne, chce pomagać innym ludziom, ludziom, którzy nie mają takiej siły przebicie. Tak to są bardzo odważne plany, ale nie zawsze wiemy jak się do tego zabrać. Oczywiście możemy pomagać codziennie, wystarczy tylko odrobina zainteresowania. Ale czemu by nie połączyć tej właśnie chęci pomagania innym z pracą zarobkową? To jest już na prawdę doskonałe rozwiązanie. Możesz oczywiście tego dokonać i być w tej małej dziedzinie niczym wyrocznia. Otóż jesteśmy małą szkołą zajmującą się głównie szkoleniem pracowników lub osób fizycznych. Tylko u nas znajdziesz wszystkie rodzaje kursów, jakie tylko ci się zapragną, po ukończeniu których absolwent otrzyma certyfikat. Naszym najbardziej obleganym i cieszącym się największym zainteresowaniem kierunek są zamówienia publiczne. Jest to kierunek bardzo postępowy i dający naprawdę bardzo dużo satysfakcji. W ten sposób także możesz pomagać ludziom, dając im możliwość sprawiedliwego uczestnictwa w postępowaniu. Oczywiście praca w tym kierunku wymaga dużego skupienia, tutaj liczy się każdy szczegół, każde zdanie może przeważyć szalę.

Aby było sprawiedliwie

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Jesteś osobą kreatywną i od zawsze marzyłeś o założeniu swoje własnej działalności? Nie chcesz pracować na czyjeś utrzymanie za marne grosze i wolisz wziąć swój los we własne ręce. Niestety wkroczenie na rynek lokalny jest bardzo trudne, już oczywiście nie wspominając o jakimś szerszym rozgłosie. Niestety obecnie ze względu na dość szeroką ofertę rynku takie malutkie firmy są praktycznie niewidoczne. Tak więc jakie jest rozwiązanie dla takich małych hurtowni zajmujących się głównie sprzedażą detaliczną? Otóż nasi ustawodawcy oczywiście pomyśleli również o tym tworząc przy tej okazji tak zwane zamówienia publiczne. To prawo o zamówieniach publicznych ma wyznaczać na jakich zasadach mają dokonywać zakupu na przykład instytucje zaufania publicznego akie jak na przykład urzędy. Ażeby ograniczyć lub nawet całkowicie wyeliminować pomówienia o tym, że jakiekolwiek zakupy w instytucjach publicznych zostały załatwione "po cichu" i "po znajomości" zostało stworzone prawo, które reguluje takież zakupy. Jakie korzyści są więc z tego dla małych i średnich przedsiębiorstw? Oczywiście poczucie bezpieczeństwa, że nasza oferta zostanie rozpatrzona właściwie i sprawiedliwie, że nie zostaniemy odrzuceni tylko z powodu naszej jeszcze nie znanej marki.

Prawda czy fałsz

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Wszystko czego teraz się nie dotkniemy ograniczone jest jakimiś wytycznymi, niestety już od jakiegoś czasu wszystko jest określone jakimiś wytycznymi, które mają ułatwiać nam życie. Ale czy faktycznie tak jest? Czy to daje nam jakieś dodatkowe atuty? W tej kwestii zdania są podzielone niektórzy wprost wielbią powstałe wytyczne ograniczające dokonywanie zakupów i usług jak to się potocznie nazywa po znajomości inni natomiast wołają o pomstę od nieba. Każdy z nich ma swoją rację i jak to się mówi każdy kij ma dwa końce, tak więc każdy z nich ma po części rację. Oczywiście dostajemy możliwość ażebyśmy my jako prości ludzie też mieli szansę w takim przetargu. Takie są właśnie plusy tego w postępowaniach przetargowych nie ma ludzi lepszych i gorszych – liczy się postępowanie. Jedyne co jest w tym momencie ważne to dokonać zakupu sprawiedliwe, ażeby przy tym wszystkim nie dać się oszukać na wygórowane kwoty i przy tym wszystkim dać szansę nawet tym małym przedsiębiorcom, którzy właśnie wchodzą na rynek i nie są jeszcze znani na lokalnym rynku. Tak więc teraz sami przemyślcie czy faktycznie prawo o zamówieniach publicznych jest nam potrzebne i czy jest sprawiedliwe, bo przecież zostało ono stworzone dla nas – społeczeństwa.

Wydawaj pieniądze uczciwie

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Na czym polegają w obecnych czasach zamówienia w instytucjach publicznych? Otóż nie jest to takie proste, nasz ustawodawca zapewnił nam, iż startując w przetargu będziemy mieli szansę mimo tego, że uprzednio nie współpracowaliśmy w takowymi instytucjami. Jeśli nie jesteście w temacie tutaj wszystko dokładnie wyjaśnimy i wytłumaczymy. Wszystkie postępowania, wszystkie zakupy dokonywane w instytucjach państwowych odbywane są poprzez takie zamówienia publiczne. Jeśli jesteś przedsiębiorą, producentem lub pośrednikiem w sprzedaży bez problemu możesz wziąć udział w takim postępowaniu i zgłosić swoją ofertę. Jedynie co musisz zrobić to: złożyć swoją ofertę w terminie – każde postępowanie ma swój określony okres, którego nie możemy przekraczać, dokonać dokładnego kosztorysu, czyli przedstawić za jaką kwotę jesteśmy wykonać na przykład usługę na rzecz zamawiającego i spełnić inne wymagane kryteria oceny. Wszystkie wymagania oczywiście winny być opisane. Takie wytyczne zostały zatwierdzone ażeby wszystkie zakupy zostały dokonane zgodnie z prawem a nie jak to kiedyś bywało po znajomości. Miejmy nadzieję, że oczywiście tak jest i państwowe pieniądze zostaną wydane rozsądnie, z głową i oczywiście uczciwie.

Fundamentalne informacje

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Do fundamentalnych informacji należą definicje dostaw, robót budowlanych, koncesji na owe roboty a także usług. Dostawą nazywamy zakup rzeczy, praw i innych dóbr w głównej mierze na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu czy dzierżawy. Roboty budowlane to realizacja bądź projektowanie i wykonanie wszelkich robót budowlanych. Pod pojęciem roboty budowlane mieści się budowa, przebudowa, rozbiórka, remont a nawet montaż. Przez koncesje na roboty budowlane należy rozumieć zamówienia na roboty publiczne wraz z wynagrodzeniem, którym jest prawo do eksploatacji obiektu. Do usług należą wszelkie świadczenia, nie będące usługami i robotami budowlanymi. Jeżeli chodzi o ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych to najczęściej są zamieszczanie w siedzibie osoby zamawiającej, na jej stronie internetowej – jeżeli ją posiada, publikowane są w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Istotną rzeczą w zamówieniach publicznych jest określenie wartości zamówienia. Wartość zamówienia to szacunkowa wartość ustalona przez osobę zamawiającą. Szacunkowa wartość czyli taka, do której nie jest wliczany podatek od towarów i usług VAT. Ważną informacją jest fakt, iż w udzielaniu zamówienia publicznego podstawowymi trybami są przetarg ograniczony oraz przetarg nieograniczony.