Czym jest Urząd zamówień publicznych ?

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Urząd Zamówień Publicznych został powołany w wyniku ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10. 06. 1994 r.. Urząd Zamówień Publicznych reguluje wszelkie kwestie związane z zamówieniami publicznymi.

Centralnym organem administracji rządowej jest prezes Urzędu, który stoi na jego czele a z kolei jego działania są kontrolowane przez Prezesa Rady Ministrów.
Jeżeli chodzi o kwestie związane z doradztwem i opiniowaniem, to tym zajmuje się Rada Zamówień Publicznych, nad którą pieczę sprawuje również i w tym przypadku Prezes Rady Ministrów, poprzez między innymi powoływanie i odwoływanie jej członków oraz nadzorowanie wszelkich działań.
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych zajmuje się głównie opracowywaniem projektów aktów normatywnych, wydawaniem Biuletynu Zamówień Publicznych, dokonywaniem kontroli przy udzielaniu zamówień czy też współpracą międzynarodową. Dochody oraz wydatki Urzędu Zamówień Publicznych pochodzą z budżetu państwa i przede wszystkim ze środków jakie są ponoszone przy postępowaniu odwoławczym przy udzielaniu zamówienia publicznego.

Zamówienia publiczne są bardzo ważnym elementem finansów publicznych a sposób ich udzielania jest konkretnie określony poprzez ustawę. Ustawę tą realizuje w swojej codziennej działalności Urząd Zamówień Publicznych.

Comments are closed.