Czym jest ustawa o zamówieniach publicznych?

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Zamówienia publiczne są niezwykle istotnym elementem rozwoju naszej gospodarki. Szczegółowe zasady w sprawie ich udzielania są regulowane przez odpowiednią ustawę. Czym ona jest i po co jest nam potrzebna ?

Ustawa dotycząca zamówień publicznych, została zastąpiona przez Prawo Zamówień Publicznych w 2004 r. Zawiera ono szczegółowe przepisy, które powinny stosować podmioty, nabywające różne usługi. Jedną z takich regulacji jest możliwość składania zamówień w trybie przetargu nieograniczonego jak i ograniczonego. Oczywiście istnieją jeszcze inne możliwości takie jak: negocjacja z ogłoszeniem czy też licytacja drogą elektroniczną. Oczywiście można korzystać jeszcze z innych trybów opisanych w ustawie, jeżeli są one z punktu widzenia wykonawcy najkorzystniejsze.

Ustawa o zamówieniach publicznych i prawo zamówień publicznych to po prostu zapis najistotniejszych reguł, jakimi należy kierować się przy udzielaniu zamówień publicznych. Najważniejsze jednak jest to, że przy zamówieniach publicznych obowiązują jednakowe reguły przy ich udzielaniu a zasady ich udzielania są jasno sprecyzowane w tejże ustawie. Pozwala to na obiektywną realizację przetargów, które to z kolei są nieodłączną częścią zamówień publicznych.

Comments are closed.