Finanse publiczne

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Finanse publiczne to najprościej ujmując zasoby pieniężne danego państwa. Środki te są gromadzone z danin publicznych, majątku publicznego, a także z pieniędzy pochodzących z kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych. Jednym z elementów rozdysponowania tych pieniędzy jest sektor zamówień publicznych. Zlecenie ogłaszane najczęściej drogą przetargu czy konkursu, pozwalają na znalezienie najlepszego wykonawcy czy dostawy danych usług. Warto wyróżnić tutaj dwa pojęcia, czyli przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony. W przypadku tego pierwszego wszyscy, którzy są zainteresowani podjęcia się realizacji zamówienia mogą zgłaszać swoje oferty. Jeśli natomiast mowa o przetargu ograniczonym, wykonawcy są zapraszani do składania ofert lub muszą złożyć wniosek o dopuszczenie do działu. Tu zdecydowanie możemy mówić o większej selekcji. Przykładem zamówienia publicznego są choćby roboty drogowe. Na drodze wspominanego wcześniej przetargu zostanie wyłoniona firma, która zajmie się na przykład położeniem asfaltu na danym odcinku. W umie jest zawarta cena, a także maksymalny czasy wykonania prac. Podsumowując środki te są gromadzone z danin publicznych, majątku publicznego, a także z pieniędzy pochodzących z kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych.

Comments are closed.