Przetargi w zamówieniach publicznych.

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Zamówienia publiczne i przetargi to pojęcia, które są ze sobą ściśle powiązane. Często słyszy się o przetargach nieograniczonych i o przetargach ograniczonych, jednakże zawsze żeby doszło do przetargu, konieczne jest spełnienie zawartych w ustawie o zamówieniach publicznych przesłanek.

Przetargi w zamówieniach publicznych to nic innego jak płatna umowa, w ramach to której inwestor zawiera porozumienie z wykonawcą na wykonawstwo bądź usługę czy też dostawę. Takie przetargi są ściśle nadzorowane i kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Taka ścisła kontrola jest potrzebna, by każde zamówienie publiczne i każdy przetarg był realizowany zgodnie z literą prawa. Ważne jest też to, że każde zamówienie publiczne jest nadzorowane przez obserwatora zewnętrznego, natomiast na organizatora przetargu jest nałożony obowiązek, by opublikowała w powszechnie dostępnej prasie informacje o prowadzonym przetargu.

Prawo zamówień publicznych szczegółowo reguluje podstawowe zasady realizowania przetargów. Nakłada to szczególne i niezmienne obowiązki, zarówno na organizatora przetargu, jak i na jego wykonawcę. Pozwala to również na zachowanie przejrzystości w ramach przetargu w zamówieniach publicznych.

Comments are closed.