Zamówienia pubiczne

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Zamówienia publiczne to nic innego jak pewna część finansów publicznych, która obejmuje proces ich wydawania. Najczęściej są rozstrzygane na zasadzie przetargu. Jeszcze jaśniej chcąc wytłumaczyć to zagadnienie, można jest określić jako odpłatne zawarcie umowy pomiędzy usługobiorcą w usługodawcą. Umowy te dotyczą takich kwestii jak przetargi na roboty budowlane czy dostarczenie usług. Zasady zamówień publicznych są ściśle uregulowane przez Polskie prawo i więcej szczegółów na ten temat możemy znaleźć w Prawie zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) z 20104 roku. Wyjątkową formą zamówień publicznych są roboty budowlane i usługi, które regulują także inne przepisy. Najpopularniejszą formą wyłonienia firmy, która wykona dane zamówienie jest ogłoszenie przetargu. Są one jawne i powinny odbywać się na zasadzie uczciwej konkurenci, tak aby każda firma mogła zgłosić chęć wykonania pracy czy dostarczenie usługi. Ogłoszenia dotyczące najbliższych i planowanych przetargów można śledzić na stronach internetowych. Podsumowując najczęściej są rozstrzygane na zasadzie przetargu. Jeszcze jaśniej chcąc wytłumaczyć to zagadnienie, można jest określić jako odpłatne zawarcie umowy pomiędzy usługobiorcą w usługodawcą.

Comments are closed.