Zamówienia publiczne i zasady ich udzielania.

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Zamówienia publiczne powinny być realizowane w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych. Jest to ustawa, dzięki której cały proces realizacji zamówienia publicznego powinien przebiegać prawidłowo, czyli zgodnie z tą ustawą. Jednakże, przy udzielaniu zamówień publicznych należy również kierować się pewnymi zasadami, dzięki czemu zostanie zapewniony bezproblemowy przebieg tego postępowania.

Zasady te są bardzo istotne i mają duży wpływ na przebieg i realizację zamówienia. Jedną z nich jest traktowanie równo wszystkich wykonawców, co w praktyce oznacza, że każdy wykonawca ma postawione takie same warunki czy też wymogi w realizacji zamówienia. Ważną zasadą jest też jawność postępowania w zamówieniach publicznych, co oznacza że każda osoba zainteresowana może mieć zapewniony wgląd do informacji, po za wyjątkami kiedy to przedsiębiorca mógł zastrzec informacje stanowiące tajemnice danej firmy. Niezwykle istotne przy zamówieniach jest zachowanie formy pisemnej, gdyż sam przebieg postępowania powinien zostać utrwalony za pomocą protokołu.

Te kilka zasad, które są wymienione powyżej ma duże znaczenie w przebiegu zapytania i realizacji zamówienia publicznego. Warto jest zastosować się do tych zasad, gdyż dzięki temu proces zamówienia publicznego pozostanie niezakłócony.

Comments are closed.