Zamówienia publiczne przedkomercyjne.

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Zamówienia przedkomercyjne to nowe podejście do zamówień publicznych. Jest to z całą pewnością innowacja utworzona po to, by pewne obszary, w których brakuje rozwiązań możliwych do komercjalizacji, mogły również korzystać z zamówień publicznych. W ramach zamówienia przedkomercyjnego, zamawiający finansuje po części rozwój danego produktu, oraz kształtuje nowe technologie z wykonawcami.

Sam proces zamówień przedkomercyjnych w sektorze zamówień publicznych jest swoistą innowacją, która stwarza korzystne warunki dla wykonawców jaki i zamawiających. Następuje również stymulacja innowacji, co bardzo korzystnie wpływa na cały proces zamówień. Co ważne, przy zamówieniach przedkomercyjnych jest możliwe zachowanie praw własności do wytworzonej przez wykonawcę technologii. Wyróżnia je jeszcze zakres zamówienia, który odnosi się wyłącznie do usług badawczo- rozwojowych oraz stosowanie podziału ryzyka i korzyści. Natomiast udzielanie takiego zamówienia wyklucza całkowicie pomoc państwa i opiera się na konkurencyjnych zasadach.

Zamówienia przedkomercyjne to innowacja, która przynosi wiele korzyści zlecającemu i wykonawcy. Jest warta rozważenia i zastosowania na obszarach, które tego wymagają lub na których nie ma innych możliwości realizacji zamówień.

Comments are closed.